25. september 2021
Prejdená vzdialenosť: 52km
Prekonané prevýšenie: 2000m

Fotografie z akcie