3. október 2021
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 1850m