17. október 2021
Prejdená vzdialenosť: 26km
Prekonané prevýšenie: 850m

Fotografie z akcie

  
 Čierne Jednota 
  
 Gruň 
  
 Ihrisko Košice 
 Spomienka na Troch kopcoch. 
 Chalupa s vinicom. 
  
 Studenicne.