6. november 2021
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 750m