12. november 2021
Prejdená vzdialenosť: 19km
Prekonané prevýšenie: 1000m