19. december 2021
Prejdená vzdialenosť: 17km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie