26. december 2021
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 450m

Fotografie z akcie