5. február 2022
Prejdená vzdialenosť: 21km
Prekonané prevýšenie: 600m

Fotografie z akcie