6. február 2022
Prejdená vzdialenosť: 20km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie