12. február 2022
Prejdená vzdialenosť: 32km
Prekonané prevýšenie: 900m

Fotografie z akcie