6. marec 2022
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie