1. máj 2022
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 150m