8. máj 2022
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 200m

Fotografie z akcie