31. december 2022
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 150m

Fotografie z akcie