17. december 2022
Prejdená vzdialenosť: 0km
Prekonané prevýšenie: 0m

Fotografie z akcie