1. máj 2023
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie