1. september 2023
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 800m

Fotografie z akcie