3. september 2023
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 600m

Fotografie z akcie