2. september 2023
Prejdená vzdialenosť: 17km
Prekonané prevýšenie: 750m