9. september 2023
Prejdená vzdialenosť: 10km
Prekonané prevýšenie: 350m

Fotografie z akcie