Korene vzniku dnešného Turistického klubu AHA siahajú do dávno minulých čias. Vtedy, 7. apríla 1996 si dvaja ľudia (Pavol Putyra a Vladislav Tremboš) sadli k litru vínka a začali rokovanie - prvé v histórii turistického klubu. Výsledkom ich posedávania bolo slávnostné založenie a pomenovanie klubu KPC (Klub predvojnových cestovateľov).

Dôvodom k týmto udalostiam bolo, že obaja väčšinu svojho voľného času pred nástupom na ZVS (rozumej Základnú vojenskú službu) trávili pobytom v prírode a cestovaním (vtedy "štábnym vozidlom" - MAMUTOM). Ich potreba zachovať niektoré svoje zážitky pre budúce generácie bola natoľko silná, že sa rozhodli svojmu počínaniu vtlačiť pečať dôležitosti a oficiality. A tak vznikla myšlienka založiť "cestovateľský", neskôr turistický klub.

Prvá významnejšia akcia sa uskutočnila už v roku 1996. Bol to štvordňový pobyt vo Vysokých Tatrách, počas ktorého sa podarilo uskutočniť niekoľko náročných výstupov a prechodov. Práve táto akcia začala formovať náš vzťah k horám a turistike tým správnym smerom. (Veď dovtedy sme pokladali za turistiku napr. aj výstup 50 metrov od auta k ohňu, kde sme opekali kurčatá!) Postupne sme si začali všímať aj výstroj a výzbroj ostatných turistov, ktorá sa akosi nepodobala tej našej; naše oblečenie v zasnežených Tatrách tvorili prevažne rifle, tenisky z tržnice a igelitka... V nej sme mali celodennú stravu ako: 1 kelímkový puding a 1 horalka na osobu, plus rum s kolou alebo víno... Táto akcia nám však dodala veľkú sebadôveru a elán, keďže sme takto vystrojení a k tomu aj nevyspaní (naše ubytovanie pozostávalo z deky a sedačiek "štábneho vozidla"), bez problémov zdolali napr. výstup na Kriváň, alebo jednu z najnáročnejších celodenných trás vo Vysokých Tatrách - prechod cez Poľský hrebeň Velickou a Bielovodskou dolinou...

Bola to však posledná akcia pred dlhšou prestávkou, pretože sme obaja nastúpili na ZVS.

Po návrate, keď sa činnosť klubu znova obnovila, sa stal novým členom Róbert Tatarka, ktorý už odvtedy nechýbal takmer na žiadnej akcii a veľmi pozitívne ovplyvňoval činnosť klubu. Od svojho nástupu (10. augusta 1997) pomaličky dvíhal latku náročnosti akcií a pokračoval zavádzaním extrémizmov.

Neskôr nastala zmena názvu klubu, a to z "predvojnových cestovateľov" na "profesionálnych cestovateľov" dňa 15. februára 1998 (skratka KPC ostala).

Aj keď kvôli nepriaznivým udalostiam koncom roku 1998 klub KPC oficiálne zaniká, vzťah k prírode, horám a cestovaniu sa v nás už nedá umlčať a vyúsťuje k založeniu nového turistického klubu...

Založenie klubu AHA Dňa 30. júna 1999 sa počas stretnutia v cukrárni Beneva v Čiernom, zahájila činnosť nového Turistického klubu AHA (skratkou ATK).

Tomuto predchádzalo mnoho práce s prípravou klubu, jeho názvom, zákonmi, vlajkou a odznakmi. Po mnohých dohadoch bol prijatý Robkov, navždy nepochopiteľný názov klubu (AHA). V deň zahájenia činnosti klubu zapisujeme zakladajúcich členov: Putyra Pavol, Tatarka Róbert, Tremboš Vladislav, udeľujeme si východiskovú hodnosť JR (Junior - za akcie ktoré sme už doteraz absolvovali), volíme si vedúceho klubu - Vlada a podpisujeme zákony klubu.

Od tých čias klub znova nezanikol, a ani nemenil svoj názov...

  • Pravidlá bodovania
  • Hodnotenie členov
  • Ako sa stať členom