Značená tur. trasa sa začína v obci Čierne pri vlakovej stanici Čierne zastávka.
Miestnym značením vybudovaným obcou Čierne sa po chodníku dostaneme k stretu troch európskych štátov: Českej, Poľskej a Slovenskej republiky. Táto trasa je značená miestnymi značkami s logom trojmedzia.

Dĺžka približne 2500m, prevýšenie cca 150 m. Celkový čas 30 min. V lokalite trojmedzia sa nachádza drevený most ponad roklinu potoka. Významným prvkom sú 3 mramorové monolity s vytesanými znakmi jednotlivých štátov umiestnené v tvare trojuholníka. Na tomto významnom mieste sa pravidelne každý rok uskutočňujú spoločenské a samozrejme turistické akcie. Najvýznamnejšou spoločenskou akciou je „stavanie mája“. Deje sa tak vždy 1.5. Pripomíname si historický vstup Slovenskej, Českej a Poľskej republiky do Európskej únie. Stretávajú sa tu zástupcovia obcí Čierneho, Hrčavy a gminy Istebna, do ktorých katastrálneho územia patrí trojmedzie. Ďalšou významnou turisticko spoločenskou akciou je pochod „cez tri štáty Európy“. Uskutočňuje sa pravidelne v septembri pod záštitou kysuckých turistických klubov.

Z lokality trojmedzie sa dá pokračovať späť tou istou trasou do Čierneho. Je tu však možnosť „zablúdiť“ do obce Hrčavá. Dedina sa pýši titulom najvýchodnejšia obec v Českej republike. Nachádza sa tu drevený kostolík sv. Cyrila a Metoda. Každoročne sa tu koná 5.7 preslávený „kermaš“ – jarmok s množstvom stánkov s remeselnými výrobkami medovinou, perníkmi.....

Kto by mal turistiky málo iste nepohrdne prechádzkou na vrch Gírová. Trasa z obce Hrčava je značená červenou tur. značkou. Dĺžka trasy je cca 4 km s prevýšením 240 m. Na konci túry sa nachádza horská chata s možnosťou stravovania ako aj ubytovania.

Celý okruch po Kysuckých Beskydoch sa dá zakončíť ak zvolíme z Gírovej zelenú tur. značku v smere Čierne Markov. Bukovým a následne ihličnatým lesom nás značenie zavedie cez osadu Bariny a štátnu hranicu na územie Slovenska a obce Čierne. Značka končí pri žel. stanici Čierne pri Čadci. Odkiaľ je možnosť dopraviť sa do východzieho miesta túry /Čierne zastávka/ vlakom, autobusom, alebo pešo po ceste v smere Čierne vyšný koniec.

Celý ukruh sa dá absolvovať za cca 6 h s menšími prestávkami na občerstvenie. Prevýšenie predstavuje cca 500 m.

Vhodná je mapa č. 101 – Kysucké Beskydy Veľká Rača / Vojenský kartografický ústav/

  • Čierne V. k. – Liesková (850 m. n. m.) a späť
  • Čierne V. k. – Javorský Beskyd - Čadca
  • KLM: Skalité (Serafínov) Čierne
  • Trojmedzie a obec Čierne