Začiatkom školského roku 2005/2006 sme ukončili turistickú sezónu posledným kolom Kysuckého pohára pretekov turistickej zdatnosti ( KP - PTZ), ktoré sa konalo 15. –16.10. 2005 v ZŠ Horný Kelčov. Kysucký pohár PTZ je nepostupová súťaž – cyklus pretekov, v ktorých sa sčítavajú body a po ukončení súťaže je vyhodnotenie jednotlivých družstiev. V celkovom poradí ôsmich družstiev sa žiaci z Čierneho umiestnili v roku 2005 na peknom 3. mieste.

1.4. 2006 sme začali s prípravou na tohtoročný Kysucký pohár PTZ a na Majstrovstvá regiónu, Majstrovstvá kraja a následne Majstrovstvá Slovenska, čo sú postupové preteky. Oproti minulému roku vzrástol počet žiakov zo 16 na 26. Keďže minulý rok dosiahla jedna hliadka na Majstrovstvách Slovenska 3. miesto a ďalšie dve hliadky 6. miesta, je to pravdepodobne veľká motivácia pre ostatných žiakov. Hliadka (Marek Kubica a Vladimír Krenžel) má tento rok istý postup na Majstrovstvá Slovenska vďaka dosiahnutiu 1. výkonnostnej triedy v roku 2005.

Príprava na preteky turistickej zdatnosti je hlavným cieľom našej činnosti, ako i rozvíjanie turistickej zdatnosti žiakov, spoznávanie prírody, prírodných krás, rozvoj manuálnej zručnosti a získavanie vedomostí v kultúrnej oblasti.

Žiaci sa pripravujú na súťaž vo viacerých disciplínách: v kultúrno-poznávacej činnosti, určovaní turistických a topografických značiek, určovaní rastlín, drevín, húb a živočíchov, v hode na cieľ, odhade vzdialenosti, plazení, vo viazaní uzlov, orientácii mapy a určovaní azimutov. Súťažia vo dvojiciach i jednotlivo, podľa jednotlivých kategórií. V priebehu roka si žiaci osvojujú techniku chôdze s primeranou záťažou a schopnosť orientovať sa v otvorenej krajne.

28.4. sme sa zúčastnili 1. kola Kysuckého pohára PTZ (Čadca – Kýčerka), na ktorom naši žiaci svojím umiestnením získali pre naše družstvo veľký počet bodov, a tak sme po prvom kole na prvom mieste. Zatiaľ sľubný štart.

13.5. sme sa zúčastnili Majstrovstiev regiónu (Čadca – Žarec), ktoré boli zároveň 2. kolom Kysuckého pohára PTZ. Jednotlivé hliadky sa opäť umiestnili na pekných miestach.

  • Majstrovstvá Slovenska v PTZ (1. - 2. 7. 2006)
  • Majstrovstvá Žilinského kraja v PTZ (18.5.2006)
  • Umiestnenie na Majstrovstvách regiónu v PTZ (13.5. 2006)