6. január 2016
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 380m

Pomerne pekné zimné slnečné počasie, vylákalo pri príležitosti sviatku Troch kráľov, k Mikovčákovej rozhľadni na Kamenitom rekordných 246 zaregistrovaných turistov zo všetkých kútov Slovenska. Z nášho klubu bolo celkom 16 členov.

viac o akcii

Fotografie z akcie

  
  
 Hlavný organizátor prichádza 
  
 Aháci 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 foto D. Srenkel 
 foto Peter Bybárik 
  

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.