6. január 2016
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 380m

Pomerne pekné zimné slnečné počasie, vylákalo pri príležitosti sviatku Troch kráľov, k Mikovčákovej rozhľadni na Kamenitom rekordných 246 zaregistrovaných turistov zo všetkých kútov Slovenska. Z nášho klubu bolo celkom 16 členov.

Na trasu so štartom v Turzovke vyrazilo celkom 87 turistov, ktorí prešli cez Bukovinu a pokračovali neznačenými poľnými cestami ponad osadu Valčuhovci, so zaujímavými výhľadmi na mesto Turzovka. Po prechode hrebeňa sa lesnými cestami dostali až do osady Taranovci v mestskej časti Turkov. Tu sa spojili s niekoľkými ďalšími, ktorí si zvolili iné, vlastné výstupové trasy. Odtiaľ po žltej turistickej značke to bolo už len na skok. Po príchode na vrchol Kamenitého, v nadmorskej výške 834 m tu už čakalo množstvo turistov, ktorí prišli z rôznych smerov, najviac vystupujúcich však prišlo z Dlhého Poľa. Po zaregistrovaní všetkých zúčastnených sa pristúpilo k vyhodnoteniu. Z vrchole rozhľadne, v mene organizátorov podujatia z Turistického klubu Turzovka všetkých pozdravil predseda klubu Ján Chromík a odmenil jednotlivé vybrané kategórie drobnými cenami. Najstarším vyhodnoteným účastníkom výstupu bol 75 ročný pán Jozef Polka z Dlhého Poľa, naopak najmladšou účastníčkou zase štvorročná Radka Chrastinová z Dlhého Poľa. Najvzdialenejším účastníkom bol Ján Majtán zo Starej Myjavy. Najpočetnejšia rodina bola vyhodnotená početná rod. Vaculíkova - Bzdylova. Najpočetnejšia skupina prišla opäť z Dlhého Poľa a po dôslednom zrátaní ich bolo až 54, spolu so starostkou obce Ing. Danou Veveričíkovou. Aj keď mali organizátori pripravených 140 ks pamätných listov, tie na taký počet absolútne nestačili a všetkým sa neušlo. Malé prekvapenie pre zúčastnených mali organizátori prichystané v podobe škvarkových pagáčikov, ktoré sa tiež rýchlo minuli a dospelým sa ušlo tiež niečo na zahriatie. Nakoniec však nikto neostal hladný, pretože turisti si vo svojich batohoch doniesli množstvo všakovakých dobrôt, s ktorými sa radi podelili s ostatnými. O dobrú náladu na vrchole nebola núdza a tak nečudo, že sa tu každý zdržal dlhší čas a navyše keď sa objavili výhľady do širokého okolia, tak si na svoje prišli aj fotografi, aby zachytili pravú zimnú krajinu, keď okolie bolo posypané jemnou snehovou perinou. Po Novoročných vinšovačkách sa nakoniec všetci rozišli do svojich domovov, aby sa po doplnení priaznivej energie na horách mohli naplno venovať svojim povinnostiam. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom zvládnutí tejto akcie a turistom, ktorý prišli na vrchol Kamenitého, aby sa stretli spolu so svojimi priateľmi a spoločne sa podieľali na nezabudnuteľnej atmosfére na vrchole Kamenitého. Ján Chromík

skryť podrobnosti

Fotografie z akcie

  
  
 Hlavný organizátor prichádza 
  
 Aháci 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 foto D. Srenkel 
 foto Peter Bybárik 
  

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.