Pre členov klubu AHA je zavedený rebríček hodností. Hodnosť zdôrazňuje jednak dĺžku účinkovania člena v klube, počet akcií na ktorých sa člen zúčastnil, jeho aktivitu v klube, schopnosť zúčastňovať sa náročnejších a extrémnych akcií...

Na udelenie hodnosti je potrebné nazbierať určitý počet bodov - tzv. hiezdičiek. Hviezdičky sa získavajú podľa počtu akcií na ktorých sa člen zúčastnil. Za každé 4 bežné akcie člen získava jednu hviezdičku. Za každú náročnú až extrémnu akciu člen získava jednu alebo aj viac hviezdičiek.

za bežnú akciu sa považuje každá nenáročná až stredne namáhavá turistická (ale aj brigádna) akcia za náročnú až extrémnu sa považuje akcia, ak bola veľmi dlhá čo do počtu kilometrov, náročná kvôli veľkému stúpaniu (prevýšeniu), prípadne ak bola náročná kvôli mimoriadnymi podmienkam napr.: krajne nepriaznivé počasie, náročný terén ...

1. Junior Udeľuje sa po získaní prvej hviezdičky

2. Pionier Udeľuje sa po získaní ďalších 4 hviezdičiek

3. Traper Udeľuje sa po získaní ďalších 8 hviezdičiek

4. Senior Udeľuje sa po získaní ďalších 12 hviezdičiek

5. Senior Super Udeľuje sa po získaní ďalších 15 hviezdičiek

6. Extrém Udeľuje sa po získaní ďalších 20 hviezdičiek

  • Pravidlá bodovania
  • História klubu
  • Ako sa stať členom