Ak Vás zaujala činnosť a aktivity nášho klubu, a chcete sa stať našim členom, stačí kontaktovať niekoho z nás, prípadne nám doručiť vyplnenú prihlášku.

Tlačivo prihlášky si môžete prevziať priamo na tejto linke

Podrobnejšie informácie o členstve nájdete v stanovách klubu (čl. 3).

  • Pravidlá bodovania
  • História klubu
  • Hodnotenie členov