Všeobecné pravidlá platné v klube, podľa ktorých sa rátajú akcie našim členom.

  1. Každý člen turistického oddielu AHA – môže na plánovaní navrhovať akcie, ktoré chce realizovať. Ak nemôže prísť na plánovanie, napíše svoj návrh do diskusie. Ak je navrhnutých akcii viac, ako voľných termínov nasleduje hlasovanie, kde vyberieme tie najzaujímavejšie.

  2. Návrh iných akcii mimo plánovania je možný 24hod pred akciou zápisom do diskusie, alebo sms Tatarka Róbert, Fonš Vlado.

  3. Jednodňové akcie môžu byť len cez víkendy a sviatky. Viacdňové akcie aj cez týždeň. V jeden deň môže byť iba jedna akcia (neplatí pri viacdňových akciach).

  4. Organizátor akcie je povinný zaslať údaje o akcii ako : počet km, prevýšenie, menný zoznam turistov, ktorí boli na akcii. ( Vladovi Fonšovi, alebo do diskusie), najlepšie do konca týždňa, najneskôr týždeň po akcii.

  5. Ak bude niekto z klubu nespokojný, s počtom km, prevýšením, alebo chýba v zozname účastníkov akcie. Je povinný sám upozorniť na tento problém písomne nie ústne- (aby sa na problém nezabudlo). Problém budeme povinný odstrániť najneskôr do konca sezóny. Na riešenie týchto problémov používame ( foto,mapy,navigáciu). Po ukončení sezóny sa problém riešiť nedá.

Prijatie nových členov

  1. Nový záujemca musí najskôr v jednej sezóne absolvovať tri akcie až potom môže vypísať prihlášku do klubu a tým bude aj prijatý ako člen turistického oddielu AHA. (Tie tri akcie sa mu dodatočne prirátajú)
  • História klubu
  • Hodnotenie členov
  • Ako sa stať členom