Obec Čierne je súčasťou severných Kysúc. Jej geografická poloha má medzinárodný význam.

Nad obcou Čierne sa stretávajú hranice Poľskej, Českej a Slovenskej republiky, tzv. Trojmedzie (trojštátny bod Beskydy). Zo slovenskej strany túto strategickú lokalitu ohraničujú Kozové vŕšky, z poľskej strany Malý jurkovský Grúň a českú stranu hradí Maconka.

Trojmedzný bod je geometricky určený (kvôli korytu potoka nebolo možné osadiť jeden hraničný kameň). Je to stred kružnice opísanej vrcholmi rovnoramenného trojuholníka. Tvoria ho tri trojboké ihlanovité monolity z leštenej žuly (každý na území jednej krajiny). Ich základňu tvorí rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany 70 cm, vysoké sú cca 215 cm. Na jednotlivých monolitoch sú štátne znaky príslušných štátov a ich názvy.

Najkratší výstup pre slovenských návštevníkov je zo železničnej staničky Čierne pri Čadci – zastávka. Odtiaľto vedie zelená aj modrá turisticky značená cestička k trom osadeným symbolickým monolitom za približne jednu hodinu.

Zanietenie samosprávy v prospech cezhraničnej spolupráce je výrazné. Medzi slovenskou obcou Čierne, českou obcou Hrčava a poľskou gminou Istebna prebieha spolupráca na rôznych úrovniach (spoločný postup samospráv, športovo-spoločenské a kultúrne podujatia, detský tábor...).

V realizácii je veľký medzinárodný projekt „Budúcnosť Trojmedzia“, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Jeho hlavnou úlohou je rozvoj Trojmedzia na slovensko-česko-poľskom území. Súčasťou projektu je vybudovanie:

na českej strane - prístrešok s ohniskom a malá lávka, ktorá má viesť smerom na poľskú stranu,

na slovenskej strane - klasická slovenská krčma, dobudovanie miestnej komunikácie a turistickej trasy, drevená lávka, ktorá premostí hlbokú priepasť medzi Slovenskom a Poľskom,

na poľskej strane – veľké parkovisko, značenie turistickej trasy a mobiliár.

Trojmedzie je oficiálnym turistickým hraničným priechodom pre peších, cyklistov či lyžiarov v dobe:

    1. – 30. 9. od 8 h. do 20 h.
    1. – 31. 3. od 8 h. do 18 h.
  • Čierne – trojmedzie – Hrčavá – Čierne
  • Čierne V. k. – Liesková (850 m. n. m.) a späť
  • Čierne V. k. – Javorský Beskyd - Čadca
  • KLM: Skalité (Serafínov) Čierne